Doordrongen van de behoefte aan nieuw perspectief op maatschappelijke vraagstukken en overtuigd van de eigen kracht iets te kunnen betekenen voor de samenleving, is Rosarium sinds haar oprichting in april 2007 onophoudelijk op zoek naar mogelijkheden om de maatschappelijke positie van haar doelgroep te bevorderen.

AGENDA

Houd onze agenda in de gaten voor opkomende events