Generaties aan Tafel

Stichting Rosarium zet zich in om alle lagen van de bevolking te bereiken, zo ook ouderen die extra aandacht en betrokkenheid nodig hebben. In tijden waarin de kloof tussen generaties alsmaar groter wordt en de eenzaamheid van ouderen met name in verzorgingshuizen aan het toenemen is, brengt dit project verschillende generaties op een onbedwongen wijze bijeen. Naast het gezamenlijk nuttigen van de maaltijd staat het samenzijn en dialoog centraal.

Eens per maand koken wij samen met vrijwilligers voor een verzorgingshuis in Rotterdam. Ook u kunt als vrijwilliger deelnemen aan dit project. Aanmelden kan via info@stichtingrosarium.nl

Met het project Generaties aan Tafel heeft Stichting Rosarium in 2013 van het Oranje Fonds de Kroonappel uitgereikt gekregen.