Voorlichting Huiselijk Geweld

Stichting Rosarium heeft in samenwerking met SPIOR 3 tal in juni 2015 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd met als thema ‘Huiselijk Geweld’. Waar geweld in het publiek vaak in de media tevoorschijn komt, blijft huiselijk geweld meer in de achtergrond. Gezien de onwijs grote impact van huiselijk geweld (zowel fysiek als mentaal) op slachtoffers hiervan, verdient het de aandacht om mensen hier bewust van te maken. Dit zal dan op zijn beurt bijdragen aan de preventie ervan.

Tijdens de voorlichting is eerst de omschrijving van huiselijk geweld gedefinieerd en vervolgens statistische gegevens omtrent huiselijk geweld in Nederland weergegeven. Ook zijn typen huiselijk geweld en voorbeelden hiervan, spiraal van geweld, signalering, meldcode en telefoonnummers van relevante instanties aanbod gekomen.

Aan de hand van 3 tal stellingen hebben de dames actief deelgenomen aan het gesprek. Het was al snel duidelijk hoe waardevol en maatschappelijk relevant het kan zijn om een dergelijke voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Mensen zijn erg geïnteresseerd en vooral bereid om na te denken over een probleem als huiselijk geweld hoewel het voor sommigen een erg gevoelig onderwerp kan zijn. De bereidheid om eventueel actie te ondernemen door deze vrouwen bij een mogelijk incident is er, en daarmee waarschijnlijk ook de bereidheid door de gemiddelde burger. Nu moet de maatschappij nog in dergelijke kleinschalige settings bewust gemaakt worden van het belang ervan en het doorlopen van de meldcode.