Rondetafelgesprek

Maandelijks schuiven bekende en minder bekende Nederlanders aan om in een inspirerende en informele setting van gedachten te wisselen met jongeren, studenten en andere geïnteresseerden. Deskundigen uit verschillende vakgebieden zoals politiek, media, kunst & cultuur, onderwijs, zorg en het bedrijfsleven klimmen in de stoel om ervaringen te delen en een kijkje in hun specialisme te bieden.

Suggesties die uit het gesprek voortkomen, kunnen de basis vormen voor de activiteiten binnen Stichting Rosarium. De vrijwilligers van Stichting Rosarium gaan hiermee vervolgens aan de slag. Bij Rondetafelgesprekken worden de principes van het brainstormen gehanteerd. De volgende aanpak heeft in de praktijk bewezen succesvol, vruchtbaar en erg inspirerend te zijn voor alle deelnemers.

Houdt de agenda goed in de gaten en schuif aan bij een van de bijeenkomsten.