Werkgroepen

Kunst & Cultuur

De werkgroep Kunst & Cultuur houdt zich onder meer bezig met actuele onderwerpen en thema’s op het gebied van kunst en cultuur. De activiteiten van de werkgroep variëren van het organiseren van dichtavonden tot het organiseren van seminars en rondetafelgesprekken met betrokkenen uit het kunstenveld.

Lumière Studenten

De studentenwerkgroep Lumière bestaat uit diverse HBO en Universitaire studenten. De spreiding over de diverse studies alsmede de verschillende culturele achtergronden van de studenten vormt een kleurrijk spectrum van onze Lumière studentenwerkgroep. De veelzijdigheid van Lumière zal zich manifesteren in een vooruitstrevende en onderzoekend karakter, waarbij de vooruitstrevende, respectvolle en optimistische instelling de kern zullen vormen van de visie en missie van de Lumière studentenwerkgroep. Het unieke kleurrijke spectrum van Lumière zal zijn visie en missie aan het licht brengen door middel van sociaal-maatschappelijke boodschappen.

Zoals de filosoof Confucius het prachtig als volgt heeft verwoord; ‘’Without knowing the force of words, it is impossible to know men’’. Het kleurrijke spectrum van Lumière zal zijn stem laten horen door deze als het ware te filtreren in woorden, waarmee zijn omgeving verlicht zal worden met behulp van sociaal-maatschappelijke boodschappen.

“In your light I learn how to love. In your beauty, how to make poems. You dance inside my chest where no-one sees you, but sometimes I do, and that sight becomes this art.”   Rumi

Maatschappij

De werkgroep Maatschappij houdt zich onder meer bezig met maatschappelijke vraagstukken. De activiteiten van de werkgroep variëren van het organiseren van rondetafelgesprekken tot verschillende culturele excursies in binnen- en buitenland.

Onderwijs

De werkgroep onderwijs houdt zich bezig met onderwijsvraagstukken in de breedste zin van het woord. De activiteiten van de werkgroep variëren van het organiseren van rondetafelgesprekken, seminars, conferenties en netwerkdiners met onderwijzers, bestuurders en beleidsmakers.

De werkgroep bestaat uit vrijwilligers uit het onderwijsgebied.

Politiek & Media

De werkgroep Politiek & Media houdt zich onder meer bezig met het verbinden van politiek en burgers, het bijdragen aan de politieke bewustwording en het verkleinen van de afstand tot de media.

De werkgroep volgt de ontwikkelingen in Politiek en Media en organiseert bijeenkomsten en werkbezoeken met lokale en landelijke politici en personen uit de media wereld.

Zorg

De werkgroep Zorg zet zich onder meer in voor het bevorderen van de bewustwording van individuen op zorggebeid. De activiteiten van de werkgroep bestaan voornamelijk uit het organiseren van seminars, workshops, rondetafelgesprekken en conferenties. Te denken valt aan bijvoorbeeld het organiseren van een seminar over obesitas, gezond zwanger, gezond en vitaal leven en gezond ouder worden.