Integratietour

Het stadsbestuur van gemeente Rotterdam houdt de komende jaren/maanden vele grote en kleine bijeenkomsten in de stad waarbij Rotterdammers met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die integratie raken. Met de Integratietour wil het college de dialoog in de stad stimuleren en gaande houden. Met als doel het bevorderen van sociale en culturele integratie. Dit moet ervoor zorgen dat in Rotterdam individuele, culturele en religieuze vrijheden samengaan met een gedeeld normbesef en respect voor en solidariteit met elkaar.

Stichting Rosarium werkt hier aan en organiseert in samen werking met de Gemeente Rotterdam gesprekken. De gesprekken kennen kleine setting. De volgende onderwerpen komen aan bod zoals de acceptatie van seksuele diversiteit, (on)gelijkheid van mannen en vrouwen, huwelijksdwang en vrije partnerkeuze, besnijdenis, traditionele taakopvattingen, vrijheid van meningsuiting, het omgaan met denken in complottheorie├źn, jihadisme, identiteit en beeldvorming, vooroordelen, uitsluiting en discriminatie op de arbeidsmarkt en daarbuiten.