Supporters van Schoon

In 2015/2016 heeft Stichting Rosarium meegedaan aan het project Support van Schoon. Doelstelling van deze project was het bewust maken van kinderen van hun omgeving, hetgeen ervoor zorgt dat zij minder of helemaal geen zwerfafval veroorzaken.

In februari 2015 is het project gestart met een bijeenkomst voor moeders. Daarbij is voorlichting gegeven over wat zwerfafval is en wat we daartegen kunnen doen.

Vervolgens is er een startbijeenkomst met de kinderen georganiseerd in speeltuin Jeugdveld. Daarbij is aan kinderen op speelse wijze uitgelegd wat zwerfafval is en waarom dat ongewenst is. De kinderen zijn aangespoord om voor het milieu op te komen. Voor de diertjes die het door zwerfafval erg moeilijk hebben. daarna is de eerste prikronde gehouden.

Daarna zijn er meerdere prikacties geweest, waarvan er een op de landelijke Opschoondag. Onze prikactie is toen door de persfotograaf vereeuwigd. De kinderen hebben voor die dag een certificaat ontvangen.

Op Keep it Clean day 2016 is er als extra activiteit voorlichting op basisschool Cosmicus gegeven. Na de voorlichting zijn we met de groepen 7 en 8 zwerfafval gaan prikken. Medewerkers van Stadsbeheer hebben ons daarbij vergezeld.

Ook zijn er excursies georganiseerd om de bewustzijn bij de kinderen te vergroten. Zo waren we  te gast bij de vogelopvang Stichting Vogelklas  Karel Schout te Afrikaanderwijk en vlak daarna bij Sita Suez op de Waalhaven.  Als Afsluiting hebben we de kinderen diploma’s en toegangskaartjes voor Diergaarde Blijdorp uitgereikt.