Over Rosarium

Doordrongen van de behoefte aan nieuw perspectief op maatschappelijke vraagstukken en overtuigd van de eigen kracht iets te kunnen betekenen voor de samenleving, is Rosarium sinds haar oprichting in april 2007 onophoudelijk op zoek naar mogelijkheden om de maatschappelijke positie van haar doelgroep te bevorderen.

De voorbije jaren heeft Rosarium zich ontplooid tot een nieuwe vorm van vrijwilligersorganisatie die probeert de kracht van hoger en lager opgeleide vrouwen te bundelen en zo bij te dragen aan de cohesie van een pluriforme samenleving.

De vooruitstrevende, respectvolle en optimistische instelling van de vrouw gecombineerd met de expertise van onze vrijwilligsters maken het ons mogelijk activiteiten te initiëren die afgestemd zijn op de sociaal-maatschappelijke behoefte.

Of het nu gaat om de maatschappelijke-, economische-, politieke-, of sociaal-culturele participatie, met een breed scala aan activiteiten wordt bijgedragen aan de ontplooiing van individuen, in het bijzonder jongeren en vrouwen.

In plaats van te wijzen op verschillen en problemen, focussen wij ons op factoren die ons verbinden en benadrukken wij de successen.

Rosarium staat voor: Betrekken, Inspireren en Ontwikkelen. Betrekken door actieve deelname en burgerschap. Inspireren door ervaringsuitwisseling en kennis verrijking. Ontwikkelen door het laten ontdekken van eigen krachten en het genereren van nieuwe ideeën.

Van kennis naar gedeelde kennis en van kracht naar gezamenlijke kracht.