Nieuws,

Verslag Verkiezingsprogramma 2017

In aanloop naar Tweede Kamerverkiezingen 15 maart 2017 heeft Stichting Rosarium afgelopen weken in totaal achttal Rondetafelgesprekken georganiseerd. Alle landelijke politieke partijen hebben een uitnodiging gekregen. Uit alle partijen hebben PvdA, D66, 50Plus, SPG, GroenLinks en SP enthousiast gereageerd, waar uiteindelijk acht Rondetafelgesprekken mee georganiseerd konden worden.

De Rondetafelgesprekken zijn gehouden met de volgende kandidaat-Kamerleden:

– Op 4 november 2016 Astrid Oosenburg vertegenwoordiger van PvdA (zij heeft haar niet verkiesbaar gesteld)
– Op 2 december 2016 Salima Belhaj vertegenwoordiger van D66
– Op 27 januari 2017 Peggy Wijntuin vertegenwoordiger van PvdA
– Op 2 februari 2017 Munish Ramlal vertegenwoordiger van D66
– Op 15 februari 2017 Wilma Schrover vertegenwoordiger van 50Plus
– Op 16 februari 2017 Geert Schipaanboord vertegenwoordiger van SPG
– Op 17 februari 2017 Rik Grashoff vertegenwoordiger GroenLinks
– Op 1 maart 2017 Kirsten van der Hul vertegenwoordiger van PvdA
– Op 2 maart 2017 Diederik Olders vertegenwoordiger van SP

De gesprekken zijn succes vol afgerond. De vrijwilligers van Stichting Rosarium hebben de Rondetafelgesprekken leerzaam ervaren. De deelnemers waren heel enthousiast en hebben veel van elkaar geleerd. Het was heel inspirerend en innovatieve gesprekken voor de deelnemers.

Tijdens de Rondetafelgesprekken zijn er verschillende onderwerpen aanbod gekomen zoals: onderwijs, werk, inkomen & financiën, recht en veiligheid en gezondheid. Aan de hand van de standpunten van ieder partij zijn er vragen gesteld aan de kandidaat-Kamerleden. Ook zijn er momenten geweest dat de kandidaat-Kamerleden veel van onze deelnemers (hoog en laag opgeleide vrouwen) hebben geleerd.

Tevens heeft Stichting Rosarium positieve reacties van de kandidaat-Kamerleden gekregen. De kandidaat-Kamerleden vonden het ook leuk om op deze manier de deelnemers te ontmoeten. Er zijn toezeggingen gedaan waarbij de kandidaat-Kamerleden zeker nog een keer langs willen komen. Wij zullen als Stichting Rosarium dit soort programma’s blijven doen. Dit vooral om de burgers bewust te maken van hun kiesrecht en in contact te laten komen met de Kandidaat-Kamerleden.

0